Informació sobre la protecció de dades

1. Dades relatives al Responsable
   Responsable Tractament

  - Entitat: XEMENEIES I METÀL·LIQUES SANTA CRISTINA, S.L.
  - CIF de lentitat: B09820663
  - Direcció de l'entitat: CARRER PERE GERONÈS 16 - (17246) SANTA CRISTINA D'ARO
  - Email de l'entitat: SANTAMETAL.LIQUES@GMAIL.COM
  - Responsable del tractament : JAVIER ESTEVEZ MARTINEZ
  - Telèfon del Responsable del tractament: 972837063
  - Adreça email del Responsable del tractament: SANTAMETAL.LIQUES@GMAIL.COM

2.Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, us informem que, depenent de la relació que tingueu amb nosaltres, a XEMENEIES I METÀL·LIQUES SANTA CRISTINA, S.L. tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les finalitats següents:

    Enviament d'informació comercial de l'entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o d'altres
    Informació procedent de Cookies

3.Termini de conservació de les dades

Les vostres dades seran conservades en un temps indefinit, comercial o d'un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciteu la seva supressió, així mateix les dades seran emmagatzemades el temps necessari per complir les obligacions legals.

4.Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

    Consentiment inequívoc

5.Destinataris

Les vostres dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

    Entitats informàtiques de manteniment de programari i maquinari
    Manteniment de sistemes i emmagatzematge de dades
    Servei de gestió de dominis i hosting web

6.Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si a XEMENEIES I METÀL·LIQUES SANTA CRISTINA, S.L. estem tractant dades personals que us concerneixin, o no.

Així mateix, teniu dret d'accés a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d'oposició al tractament de les dades. XEMENEIES I METÀL·LIQUES SANTA CRISTINA, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

Si voleu fer ús de qualsevol dels vostres drets podeu fer-los a través dels enllaços habilitats que trobareu a continuació:

    Per exercir el vostre dret d'accés feu clic aquí
    Per exercir el seu dret de Rectificació feu clic aquí
    Per exercir el seu dret de Supressió (Oblit) feu clic aquí
    Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament feu clic aquí
    Per exercir el vostre dret d'oposició feu clic aquí
    Per exercir el seu dret de Portabilitat feu clic aquí

Alternativament, també us podeu adreçar a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: CARRER PERE GERONÈS 16 - (17246) SANTA CRISTINA D'ARO adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la vostra sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la vostra sol·licitud.

Finalment, us informem que podeu dirigir-vos davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.

7.Política de cookies

Per conèixer les cookies que utilitzem a la nostra pàgina, recordeu que podeu accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç política de cookies.